KD Sp. z o.o.

ul. Boh. Westerplatte 11/514B,

65-034 Zielona Góra

NIP: 9731033906, REGON: 365742782

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000644732 kapitał zakładowy: 5000 zł wpłacone w całości